VELKOMMEN!

Ål folkehøgskole er en tegnspråkskole.
 
Alle som kan tegnspråk eller som ønsker å lære tegnspråk er velkommen hit. Undervisning, aktiviteter og sosialt samvær er på tegnspråk. Sammen skaper vi et godt tegnspråklig miljø.
 
Om du ikke kan tegnspråk lærer du det her hos oss, uavhengig av om du hører eller ikke.

Vil du gi et bidrag til å gjenåpne svømmebassenget?

Du kan betale med VippsVipps-nummer:

141103 <<basseng>>

Takk for gaven!

KURSSENTER

Vi tilbyr tegnspråk og kompetanseheving for foreldre og barn, sosial mestring og nettverksbygging for unge og voksne, seniorkurs for døve og tegnspråkkurs.
 
Målgrupper er døve barn, unge og voksne, familie og nettverk, døvblitte og tunghørte.

Plassering

Ål folkehøgskole og kurssenter for døve ligger i Ål i Hallingdal, midt mellom Oslo og Bergen.

Skolen

Ål folkehøgskole og kurssenter for døve er en av de største private arbeidsplasser I Ål kommune

Tegnspråk

Skolen er landets eneste folkehøyskole der dagligspråket er tegnspråk.