KURSSENTER

Vi tilbyr tegnspråk og kompetanseheving for foreldre og barn, sosial mestring og nettverksbygging for unge og voksne, seniorkurs for døve og tegnspråkkurs.
 
Målgrupper er døve barn, unge og voksne, familie og nettverk, døvblitte og tunghørte.

Plassering

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve ligger i Ål i Hallingdal, midt mellom Oslo og Bergen.

Skolen

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er en av de største private arbeidsplasser I Ål kommune

Tegnspråk

Skolen er landets eneste folkehøyskole der dagligspråket er tegnspråk.