Andre kurs for døve/hørselhemmede

Seniorkurs
Seniorkursene er for døve/hørselshemmede tegnspråklige pensjonister.
Tema: Helse, kosthold, livsstil, digital kompetanse, sosial nettverksbygging
Seniorkurs:

Dato: 04-08. oktober, Gruppe 2, kurs 4
Dato: 14-18. desember, Gruppe 4B kurs 1

Påmelding og spørsmål til E-post: kurs@al.fhs.no

Har du ønsker om kurstema, ta kontakt.

Våre kurs er for alle, uavhengig av hvor mye eller lite du hører, og om du har nytte av tekniske hjelpemidler eller ikke. I ordet «døv» inkluderer vi alle hørselshemmede; døve, døvblitte og tunghørte personer, med og uten CI/høreapparat.

Mer informasjon under kalenderen.

Denne måneden