Velkommen til Bukkene Bruse Barnehage!

 

Vi som jobber her: 

Nina Abusdal – Bestyrer for Bukken Bruse
nina.abusdal(a)al.fhs.no – sms 992 75 934

Marie Åsan – assistent

 

 

Dagsrytme i barnehagen

klokkeslett Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
08.30 Bhg åpner Bhg åpner Bhg åpner Bhg åpner 
09.00Felles info, så går vi ned til bhg. Frilek og aktivitet Frilek og aktivitet Frilek og aktivitet Frilek og aktivitet. 

Måltid kl 10 for de som ønsker det. 

10.30Bli kjent-samling Samling 

(eventyr, teater, tegnspråkaktivitet) 

Samling 

(eventyr, teater, tegnspråkaktivitet) 

Formings-aktivitet 

og tegnspråk- 

aktivitet. 

Takk for i dag. God tur hjem. 
11.00lunsj lunsj lunsj lunsj  
12.00Utetid/ 

sovetid 

Utetid/ 

sovetid 

Utetid/ 

sovetid 

Utetid/ 

sovetid 

 
14.00frukt frukt frukt frukt  
15.00Takk for i dag. Takk for i dag. Takk for i dag. Takk for i dag.  
Med forbehold om endringer. 

 

Barnehagen skal:  

  • sørge for at alle barna opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. 
  • organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek.
  • fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek. 
  • tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse. 
  • sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring. 
  • støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. 
  • sørge for at alle barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket (herunder tegnspråk) som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. 

Rammeplanen for barnehager

Barnehagen samarbeider med foreldrene om å legge til rette for at barnet får en trygg og god start i barnehagen. Vi har dessverre liten tid med tilvenning,
derfor er det viktig at foreldre kommer med innspill om hva barnet liker å gjøre, gjerne fyller ut rutineskjema og sender det til barnehagen på forhånd.
Spesielt hos de yngste som har sine rutiner i forbindelse med spising og soving. Da kan vi bruke mer tid på å bli kjent, enn alt det praktiske som krever tid.
Rutineskjema oppbevares ikke til neste gang barnet kommer i bhg, fordi barn utvikler seg hele tiden.
 

I forbindelse med soving, ber vi om at vogn tas med til barnehagen og sovepose/teppe etter årstiden. Barna sover inne i fjøset ved siden av barnehagen, med en sovevakt som er tilstede hele tiden. 

Barnehagen legger opp til forskjellige og varierende aktiviteter. I snekkerboden kan barna få spikre, sage, høvle og pusse.
På hobbyrommet kan barna male og lage kunst med en del forskjellig materiell. Nede i kjelleretasjen har vi et rom for de største barna, med lego, kulebane og andre konstruksjonsleker.
Nede i kjelleretasjen har vi også et dukkerom, med kjøkken, vaskerom, bad, spisekrok og mer. På kjøkkenet kan vi sitte og perle, spille eller tegne.
I hovedetasjen kan vi leke med tog, biler, puslespill, ball, duplo og mye mer. Og oppe på loftet er det tilrettelagt for rolige lesestunder.
 

 

Link til rutineskjema (vedlegg 1) 

Link til foreldreinformasjon (vedlegg 2)