Døve foreldre og deres barn

Kurs for døve foreldre og deres barn er et opplæringsprogram med til sammen 18 kursuker, fra barnet er 0-16 år.

Foreldrene får informasjon, forelesninger, gruppesamtaler og erfaringsutveksling på tegnspråk.
Barna får undervisning i oppvekstsenteret og barnehagebarn får et aldersadekvat tilbud i senterets barnehage.
Barn og foresatte møter andre med samme referanserammer og erfaringer som dem selv.

Mer informasjon under kalenderen.

Denne måneden

Innhold på kursene:

 • Barns språklige, sosiale, fysiske og psykiske utvikling
 • Fysisk og psykisk helse, samspill og seksualitet
 • Trygghetssirkelen,COS-P, Circle of security – Parenting
 • Barns rettigheter. Opplæring i skole og barnehage
 • Hørende og døve barns tospråklige og tokulturelle oppvekst
 • Foreldrerollen, parforhold og relasjoner i familien
 • Kunnskap om språk og språkbruk
 • Døve foreldres rettigheter (Folketrygden)
 • Tolkebruk
 • Offentlige tjenester og tilbud
 • Forsikring og økonomi

 

Kurset er også for barn

Skolebarn får eget tilbud med kommunikasjonstrening og undervisning i tegnspråk gjennom forskjellige aktiviteter.
Barnehage,
skole, venner og voksne i nærmiljøet der barna bor, har ofte manglende
kunnskap om barnas erfaringer og kompetanse som tospråklige og
tokulturelle individer.

Kursene
har som mål å styrke barnas selvbilde og skape trygghet gjennom
kunnskap, identitet og nettverksbygging sammen med andre barn med døve
foreldre.
 
Kursbarnehagen gir et aldersadekvat tilbud til barna. 
Skole-og barnehagebarn:
 • Undervisning om og på tegnspråk
 • Oppleve fellesskap med andre barn, som også har døve foreldre
 • Møte andre med samme språklige og kulturelle erfaringsbakgrunn som dem selv
 • Bygge nettverk og identitet
 • Kulturell og språklig kunnskap og identitet.
 • Tilhørighet

Partnere som ikke behersker tegnspråk

Ektepar/samboere hvor den ene ikke kan tegnspråk, kan delta på kurs i samme uke. Partnere som ønsker det, kan få tilbud om tegnspråkopplæring.Kan partnere litt tegnspråk, kan de være med i forelesning og ta det som avlesningstrening. Er det behov for noe tilrettelegging, kan dere ta kontakt med kursadministrasjonen.

 
Velkommen til kurs på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve!