Familie, nettverk til døve og hørselshemmede


Har du noen i familien som er døv eller hørselshemmet?

Kurs for besteforeldre, andre familiemedlemmer og nære nettverk til døve/hørselshemmede barn og voksne.

(Er du forelder: Gå til “Se mitt språk”)

 

Vi tilbyr kurs i tegnspråk og kommunikasjon. Dere treffer andre med hørselshemmede/døve i familien og nettverket og kan utveksle erfaringer og bygge sosiale nettverk. 

Du vil få tilbud om 2 uker kurs pr år, til sammen 7 uker. Kursdeltakere bor og spiser på senteret. 

I ordet «døv» inkluderer vi alle hørselshemmede; døve, døvblitte og tunghørte personer, med og uten CI/høreapparat. 

Mer informasjon under kalenderen.

Denne måneden

Kursemner

 • Tegnpråk
 • Praktiske kommunikasjonsferdigheter
 • Samspill mellom voksne og barn
 • Samfunnsdeltakelse – døv i et hørende samfunn
 • Døves språk og kulturhistorie
 • Reaksjoner hos familie og venner
 • Forholdet mellom familien og nettverket- utfordringer og mestring
 • Bruk av tolk i familien
 • Anerkjennelse
 • Likeverd
 • Selvtillit og motivasjon
 • Identitet og sosialisering

Kurset er også for barn

Skolebarn får et eget tilbud med kommunikasjonstrening og undervisning i tegnspråk gjennom forskjellige aktiviteter. Barnehagebarn får være i kurssenterets barnehage der det også brukes og læres tegnspråk.
Barna får undervisning i oppvekstsenteret og barnehagebarn får et aldersadekvat tilbud i senterets barnehage. 

Les mer om barnehage og skole i egen fane. 

Informasjon til hjemmeskolen: se egen fane.

 

Velkommen til kurs på Ål!