Påmelding og finansiering

Påmelding: 

Påmelding kan sendes på e-post til: kurs@al.fhs.no
eller i brev til Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, Bakketeigen 51, 3570 Ål 

I påmeldingen skriver du: 

  • Navn og adresse.
    Skal flere i familien være med på kurset trenger vi opplysninger om alle som kommer.
    Vi må også vite hvem som er døv/tunghørt. 
  • Fødselsnummer på alle deltakere. 
  • Mobil/SMS/telefonnummer 
  • E-post adresse 

 

Finansiering:  

Kursene arrangeres etter § 10-7 i Lov om folketrygd. 

Tilpasningskursene på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, er godkjent og finansieres av NAV, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 

Søknad om dekning av kurs:
Søknadsskjemaet fylles ut hos oss og blir sendt deg for signering etter påmelding. Du sender søknaden videre til NAV for behandling.
Etter godkjenning dekker NAV for undervisning og opphold på Ål. NAV refunderer også reiseutgifter for kursdeltakerne.
 

Dekning av tapt lønn: 

For døve/hørselshemmede deltakere som må være borte fra arbeid for å gjennomføre opplæringstiltak, ytes det sykelønn i henhold til regler i folketrygden. Informasjon sendes etter påmelding. 

For foreldre med døve/hørselshemmede barn dekker NAV opplæringspenger etter søknad. Søknaden fås ferdig utfylt før kurset avsluttes. 

Spørsmål ? 

Send e-post til: kurs@al.fhs.no
Eller ring sentralbord: 320 82 600 / SMS:  

Velkommen til kurs på Ål!