KODA – Sommerleir. Barn med døve foreldre.

CODA er en benevnelse for voksne hørende barn av døve. (Children Of Deaf Adults)
KODA er en benevnelse for hørende barn av døve foreldre som er under 18 år. (Kids Of Deaf Adults) 

Informasjon og påmeldingsskjema kommer på www.coda-norge.no

Link: Coda-Norge.no

 Kurs: 

Kurset arrangeres som en leir og er et mestringskurs for barn med døve / hørselshemmede foreldre. 

Ledere og lærere på kurset er voksne CODA. 

Målet med kurset er at deltakerne gjennom informasjon, samtaler, aktiviteter og erfaringsutvekslinger skal legge grunnlaget for en bedre mestring av dagliglivet. Kurset har også som mål å styrke barn og unges selvforståelse og selvbilde, samt å styrke sin forståelse av foreldrenes situasjon i en hørende verden. Ledere og lærere kan veilede ut fra egne opplevelser og erfaringer som deltakerne kjenner seg igjen i og som kjenner igjen barn og unges daglige utfordringer. 

 

Krav om stønad fra NAV:
For å være med på kursene må du sende inn søknad om stønad til tilpasningskurs.
Søknadsskjema får du ferdig utfylt tilsendt fra oss, etter at du har meldt deg på kurset. Etter signering sender du søknaden videre til NAV. 

Nav dekker for undervisning og opphold, samt reiseutgifter etter søknad.  Bekreftelse på deltakelse må legges ved.
 

Velkommen til KODA-leir!