Velkommen til Ål Kurssenter!

Vårt kurstilbud retter seg mot døve, andre med høreselsutfordringer og hørende. Vårt hovedmål er å gi informasjon og opplæring i og på norsk tegnspråk, samt læring for livet, og å gi verktøy for forbedret livskvalitet og mestring.


Hørselsutfordringer og døvhet

Våre kurs er for alle, uavhengig av hvor mye eller hvor lite du hører om du har nytte av hørselstekniske hjelpemidler eller ikke. I ordet «døv» inkluderer vi alle hørselshemmede; døve, døvblitte og tunghørte personer, med og uten CI/høreapparat.

Kompetanseheving og mestringskurs

  • kompetanseheving for foreldre
  • kurs i sosial mestring og nettverksbygging for unge og voksne
  • seniorkurs for døve
  • tegnspråkkurs


Døve foreldre og deres barn:

Forelesninger, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Undervisning og forelesninger er på norsk tegnspråk, forelesninger på norsk tale blir tolket.

Egen gruppe for døve foreldre med minoritetsbakgrunn og som ikke behersker norsk tegnspråk.

 
Seniorkurs:

Seniorkursene er for døve/hørselshemmede tegnspråklige pensjonister.


Se mitt språk:

Målgrupper er døve barn, unge og voksne og deres familie og nettverk.


Tilpasningskurs:

skal gi døve og sterkt tunghørte barn og voksne, og deres nettverk, tilgang på kunnskap og ferdigheter som kompenserer for manglende tilgang ellers i samfunnet.

Målet er å bidra til å bedre den enkeltes levekår og muligheter i hverdag og arbeid.


Mistet hørselen?

Er du blitt hørselshemmet eller døv i oppveksten eller som voksen, gir vi deg muligheten til å lære tegnspråk og møte og bygge nettverk med andre i samme situasjon som du selv. Kursene er også for din nære familie.


Tegnspråkkurs:

Har du døve i familien? Kom på tegnspråkkurs på Ål. Vi gir tilbud om tegnspråkkurs til forskjellige målgrupper. Vårt mål er å bidra til gode ferdigheter i tegnspråk og kommunikasjon, og å dele kunnskap om døvesamfunnet.