Se mitt språk


Kurs for foreldre, søsken og døve barn
Kursene er en del avopplæringspakken “Se mitt språk”,som er et 40 ukers (moduler) opplæringsprogram for foresatte til døve og sterkt tunghørte barn. 7 av ukene i opplæringsprogrammet gjennomføres på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. 33 uker gjennomføres i regi av Statped.

Kursene på Ål følger revidert opplæringsplan fra 2009. Modul 8, 11, 14, 20, 27, 34 og 38 gjennomføres på Ål.
Kursene på Ål er familiekurs, både foreldre og søsken er på kurs sammen med det hørselshemmede barnet. Dere bor og spiser alle måltider på skolen, og har derfor mulighet for erfaringsutveksling og nettverksbygging også utenom undervisningstiden. 

Undervisningens målsetting er å veilede deltakerne til kommunikativ kompetanse i tegnspråk, og å dele kunnskap om døvesamfunnet og de muligheter tegnspråk gir. 

Mer informasjon under kalenderen.

Denne måneden

Innhold

 • Tegnspråk
 • Praktiske kommunikasjonsferdigheter
 • Samspill mellom voksne og barn
 • Samfunnsdeltakelse – døv i et hørende samfunn
  Døves språk og kulturhistorie
 • Forholdet mellom nettverket og familien, reaksjoner og utfordringer
  Bruk av tolk i familien
 • Anerkjennelse
 • Likeverd
 • Selvtillit og motivasjon
 • Identitet og sosialisering

Skolebarn og barnehagebarn:

 • Skolebarn får undervisning i oppvekstsenteret. Barnehagebarn får et aldersadekvat tilbud i senterets barnehage.
 • Aktiviteter og undervisning om og på tegnspråk.
 • Kulturell og språklig kunnskap og identitet.
 • Tilhørighet.
 • Døve barn bygger nettverk med andre døve barn.
 • Søsken til døve treffer andre søsken til døve.

I ordet «døv» inkluderer vi alle hørselshemmede; døve, døvblitte og tunghørte personer, med og uten CI/høreapparat.