Tegnspråkkurs

Er du bare nysgjerrig og har lyst til å lære tegnspråk?
Ta kontakt så kan vi gi deg et tilbud.

Våre kurs er for alle, uavhengig av hvor mye eller lite du hører, og om du har nytte av hørselstekniske hjelpemidler eller ikke. I ordet “døv” inkluderer vi alle hørselshemmede; døve, døvblitte, tunghørte personer, med og uten CI/høreapparat. Alle kan lære tegnspråk!

Tegnspråk er et norsk språk.

Lærer du tegnspråk får du tilgang på et språk, og et samfunn som vil gi deg mange muligheter. Det er ingen begrensninger i tegnspråk!

Visste du at døve som har dårlig syn bruker et taktilt tegnspråk, der tegnene kan avleses gjennom hendene? For mer informajon se: LSHDBs hjemmeside.

Vi har faste tegnspråkkurs til følgende målgrupper:

  • Familiemedlemmer og nettverk
  • Foreldre med hørselshemmede barn
  • Familie og nettverk til voksne tunghørt- /døvblitte
  • Hørende barn av døve foreldre