Tunghørt – døvblitt og deres nære familie

 

MISTET HØRSELEN?

Kurs for deg som har mistet hørselen, er tunghørt eller døv og ikke kan tegnspråk, og for din aller nærmeste familie/nettverk.
7 kurs à en uke, på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, Ål i Hallingdal. Dere får tilbud om kurs 1= grunnkurs, deretter får dere invitasjon til kurs 2 – 7.
På kursene møter du andre hørselshemmede/tunghørte og du og din nærmeste familie får treffe andre i samme situasjon. Dette gir rom for utveksling av erfaringer både for deg som hørselshemmet og for dine nærmeste pårørende/familie.

Kursdeltakerne bor og spiser på skolen, og er sammen med de andre kursdeltakerne også på ettermiddag og kveld, for sosialt samvær og nettverksbygging.
Våre kurs er for alle, uavhengig av hvor mye eller lite du hører eller om du har nytte av tekniske hjelpemidler eller ikke. I ordet «døv» inkluderer vi alle hørselshemmede; døve, døvblitte og tunghørte personer, med og uten CI/høreapparat.

 Undervisningen på dagtid foregår i mindre grupper. Det er fokus på å lære tegn og all undervisning er på tegnspråk. Mye blir skrevet på tavlen, slik at man er sikker på at alle oppfatter. I forelesninger brukes skrivetolking som hjelpemiddel. Temaene er relevante for hørselshemmete/døvblitte. 

 

Mer informasjon under kalenderen.

Denne måneden

 

Tema:

  • Tegnspråk: lære tegnspråk, inndelt i mindre grupper.
  • Praktiske kommunikasjonsferdigheter: visuelle og kognitive fordeler av det å kunne nyttiggjøre seg tegnspråk, tegnspråk og mangfold i samfunnet.
  • Språkrettigheter man har som hørselshemmet/døvblitt: Bruk av tolk/hjelpemidler
  • Sosialisering Samspill med familie og andre hørselshemmede personer gjennom kursdeltakelse og sosiale kvelder med aktiviteter.
  • Deltakelse og likestilling i samfunnet.
  • Kommunikasjon/språkbruk i familien
  • Anerkjennelse og samfunnsholdninger:

– Anerkjenne hørselstap
– Hvilke utfordringer et – hørselstap kan gi
– Hjelpestrategier for å leve best mulig med hørselstap
– Identitet og selvbilde
– Forståelse fra de rundt om hva et hørselstap innebærer

Skolebarn og barnehagebarn:

Skolebarn får eget tilbud med kommunikasjonstrening og undervisning i tegnspråk gjennom lek og forskjellige aktiviteter.
Kursene har som mål å skape trygghet gjennom kunnskap, identitet og nettverksbygging sammen med andre barn med foreldre som har mistet hørselen.

Les mer om barnehage og skole i egen fane.

Informasjon til hjemmeskolen: se egen fane

Har dere andre i nært nettverk som har behov for tegnspråkopplæring, tilbyr vi egne kurs for “nettverket til døve/hørselshemmede”.

 

Velkommen til kurs på ÅL