Vinterleker og Sommerleir for døve barn og ungdom


Velkommen til barneleir og ungdomsleir for døve/tegnspråkbrukere !

Informasjon og påmelding skjer via NDFUs hjemmeside. Påmelding på NDFUs hjemmeside: NDFU.no

Målet med kursene er å bidra til å bedre den enkeltes levekår gjennom mestring, identitet og nettverksbygging. På kurset møter barn og ungdom voksne døve/hørselshemmede som lærere, instruktører og veiledere som gir mulighet til å få forbilder og noen å identifisere seg med. Disse kan veilede ut fra opplevelser og erfaringer som deltakerne kan kjenne seg igjen i. Kursene arrangeres etter § 10-7 i Folketrygden. Kursene på Ål er godkjent og finansieres av NAV; Arbeids- og velferdsdirektoratet. Se under fanen påmelding og finansiering. 

Krav om stønad fra NAV: 

For å være med på kurset må du sende inn søknad om stønad til tilpasningskurs. Søknadsskjemaet får du tilsendt ferdig utfylt fra oss etter at du har meldt deg på kurset. Etter signering sender du videre til NAV for godkjenning. NAV dekker for undervisning og opphold, samt refusjon av reiseutgifter for kursdeltakerne.  

Velkommen til NDFU leir!