Diverse informasjon

Folkehøgskole:
-> Elevhåndboka, skolereglement -pdf
-> Disiplinærråd – pdf
-> Branninstruks  -pdf

Kurs:
-> Velkommen
-> Bo sted
-> Praksis informere

Skolehus:
-> Praksis informere

Barnehagen
-> Velkommen-WORD   eller   Velkommen- PDF
-> Rutineskjema-WORD  eller   Rutineskjema-PDF

Oppdatert: Juni 2023