Vi er en skole for alle

Ål Folkehøgskole er en frilynt skole og landets eneste folkehøyskole for døve. Uavhengig av om du har hørselsutfordringer, og benytter hjelpemidler så er du velkommen til oss. Vil du lære tegnspråk er vi stedet for deg. I ordet «døv» inkluderer vi alle med hørselsutfordringer: døve, døvblitte og tunghørte personer, med og uten CI/høreapparat. Vårt mål er å være et senter for livslang læring der tilbudene er konsentrert omkring de behov døvesamfunnet har. Noen fakta:
 • Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er landets eneste folkehøgskole der dagligspråket er tegnspråk
 • Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er en stiftelse opprettet av Norges Døveforbund. Senteret ble offisielt åpnet i mars 1974.
 • Skolen har et stiftelsesstyre med ansvar for skolens drift og et skolestyre med ansvar for skolens pedagogiske innhold.
 • Driften av folkehøyskolen og kurssenteret omfatter vedlikehold, service, renhold, kjøkkendrift, undervisning og administrasjon
 • Skolen har godkjenning med 46 elevplasser. En del av disse plassene er avsatt til kortkurs i folkehøgskolen.
 • Skolen har en tomt på ca 200 mål.
 • Det er 26 bygninger på skolens område.
 • Skolens område ligger på gården Bakketeigen i Ål i Hallingdal, derfor er det vanlig å si Bakketeigen når det henvises til skoen.
 • Den gamle gården består av en stor gammel Hallingstue, et stabbur, fjøs, eldhus og låve.
 • Barnehagen ble bygget der låven en gang sto.
 • Barnehagen ble bygget i 1989.

Norge har en egen språklov som tegnspråk er en del av. Språkloven ble vedtatt i stortinget i 2021.

Vi arbeider hver dag for å verne og fremme norsk norsk tegnspråk. Vårt mål er å bidra til at samfunnet kan oppfylle intensjonene i språkloven.