Skolestyret:

Styreleder:
Sonja Myhre Holten

Nestleder:
Anne Bakken

Styremedlemmer:
Camilla Høiberg
Ann Kristin Malmquist – rektor
Johanna Asprusten – (ansattes representant)

Varamedlemmer:
Martin Berhovde
Kenneth Ommundsen – (varamedlem for ansattes representant)

 

Stiftelsesstyret:

Styreleder:
Sonja Myhre Holten

Nestleder:
Anne Bakken

Styremedlemmer:
Ditte E. Hatlelid
Camilla Høiberg
Jon A. Vik
Ellen Østrem

Varamedlemmer:
Morten Sletten