Liv, identitet og verdi – høst 2022

Liv, identitet og verdi gir deg innsikt i kristen tro og livsutfoldelse, med fokus på Gud som far. Målet er at du ser din egen verdi, erfarer Guds kjærlighet og har en trygg identitet.

Alle tema på linja tar utgangspunkt i kristen tro og lære.
Linjen er i samarbeid med DMI Norge (Deaf Ministries International) og lærerne er en del av denne organisasjonen.

Du får undervisning i mange forskjellige tema knyttet til kristen tro og livsutfoldelse:

 • Kristendommens grunnlag og historie.
 • Bibelens tekster og tolkninger – relevans i dag?
 • Å være elsket – hva er grunnlaget for våre liv ifølge kristen tro.
 • Treenigheten – hva betyr den for det kristne liv.
 • Tilgivelse, svakhet og styrke.
 • Glede, frihet og en trygg identitet.
 • Hva er historien om Jesus og hvilken betydning har hans liv, virke og død for oss mennesker i dag.
 • Hva er kirke og hva betyr det å være ett med hverandre.
 • Bønn, tilbedelse, tegnspråkpoesi/sang og dans i kommunikasjon med Gud.
 • Vår verdi og vår oppgave i verden, misjon.
 • Nådegaver, motivasjon og utrustning.

Undervisningen vil foregå på norsk / internasjonalt tegnspråk.

Linjen er for deg som er kristen eller er nysgjerrig på kristen tro og som ønsker å møte andre tegnspråkbrukere med omtrent samme livssyn. 

All undervisning og praktiske oppgaver er basert på aksept og anerkjennelse for kristen tro og lære.

Linjen passer for alle som har lyst til å lære tegnspråk. Linjen passer for deg som ikke kan tegnspråk, men også for deg som kan litt tegnspråk fra før.