Liv, identitet og verdi – høst 2022

Liv, identitet og verdi gir deg innsikt i kristen tro og livsutfoldelse, med fokus på Gud som far. Målet er at du ser din egen verdi, erfarer Guds kjærlighet og har en trygg identitet.

Alle tema på linja tar utgangspunkt i kristen tro og lære.
Linjen er i samarbeid med DMI Norge (Deaf Ministries International) og lærerne er en del av denne organisasjonen.

Du får undervisning i mange forskjellige tema knyttet til kristen tro og livsutfoldelse:

 • Kristendommens grunnlag og historie.
 • Bibelens tekster og tolkninger – relevans i dag?
 • Å være elsket – hva er grunnlaget for våre liv ifølge kristen tro.
 • Treenigheten – hva betyr den for det kristne liv.
 • Tilgivelse, svakhet og styrke.
 • Glede, frihet og en trygg identitet.
 • Hva er historien om Jesus og hvilken betydning har hans liv, virke og død for oss mennesker i dag.
 • Hva er kirke og hva betyr det å være ett med hverandre.
 • Bønn, tilbedelse, tegnspråkpoesi/sang og dans i kommunikasjon med Gud.
 • Vår verdi og vår oppgave i verden, misjon.
 • Nådegaver, motivasjon og utrustning.

Undervisningen vil foregå på norsk / internasjonalt tegnspråk.

Linjen er for deg som er kristen eller er nysgjerrig på kristen tro og som ønsker å møte andre tegnspråkbrukere med omtrent samme livssyn. 

All undervisning og praktiske oppgaver er basert på aksept og anerkjennelse for kristen tro og lære.

Undervisningen vil foregå på norsk/internasjonalt tegnspråk.

Linjen er for deg som er kristen eller er nysgjerrig på kristen tro og som ønsker å møte andre tegnspråkbrukere med omtrent samme livssyn. 

All undervisning og praktiske oppgaver er basert på aksept og anerkjennelse for kristen tro og lære.

 

Ruth Njihia

Linjeleder for Liv, Identitet og Verdi

Ruth er fra Kenya og har døve foreldre. Hun flyttet til Norge i august 2015 for å studere ved Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt i 2 år og fullførte et diplom.
Etterpå tok hun en bachelor ved School of Leadership & Theology (HLT).

Fra kr 50 000,-

Inkludert

 • Undervisning
 • Mat og rom på skolen (romtype: dobbeltrom eller enkeltrom)
 • Bad på rommet
 • Bad på gangen
 • Internett
 • Vaskemaskin
Når du takker ja til skoleplassen må du betale et administrasjonsgebyr på rundt 2500 kroner. Resten av summen betaler du månedsvis gjennom skoleåret. Nærmere informasjon får du fra skolen.