Tegnspråk for hørselshemmede 2022-2023

Tegnspråk er et visuelt språk du vil ha glede av resten av livet og som vil gi deg mange nye muligheter. Lær språket sammen med andre som også har en hørselsnedsettelse.

Målet er at du skal lære tegnspråk, og treffe andre som også er hørselshemmede/døvblitte. Du får mulighet til å bygge et større nettverk med mennesker med nedsatt hørsel, døve og andre som kan tegnspråk. Du får mulighet til å bygge en god identitet og få tilhørighet med andre i samme situasjon.

På folkehøgskolen får du en unik mulighet til å få undervisning i tegnspråk og samtidig praktisere språket hver dag også utenom undervisningstimene.

  • Du lærer å uttrykke deg på tegnspråk i forskjellige samtalesituasjoner.
  • Du lærer hvordan du har en god samtale på tegnspråk med samtaleregulering og diskusjonsteknikk.
  • Du får kunnskap om tegnspråkets oppbygging og grammatikk.
  • Du får mange praktiske øvinger i å forstå ulike uttrykksmåter og sjangre.
  • Vi legger stor vekt på å øve dine kommunikative ferdigheter.
  • Du får innblikk i historiefortelling, vitser, poesi og andre kulturelle uttrykksmåter.
  • Du får kunnskap om tegnspråkets-, og døvesamfunnets historie, kultur og tradisjoner.
  • Du får innblikk i døve og hørselshemmedes levekår, livserfaringer og erfaringsbakgrunn.
  • Du får kunnskap om tegnspråkets status i Norge og andre land.

Kunnskap og ferdigheter du tilegner deg gjennom skoleåret vil gi deg flere muligheter både i privatlivet, utdanning og arbeidsliv. Du vil ha et fortrinn om du søker arbeid på steder der tegnspråk brukes i kommunikasjon på arbeidsplassen.  Du vil få mulighet til å bruke tegnspråktolk både privat og i jobbsammenheng.

Linjen passer for alle som har lyst til å lære tegnspråk. Linjen passer for deg som ikke kan tegnspråk, men også for deg som kan litt tegnspråk fra før.

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Studieturen til utlandet gjennomføres som et prosjektarbeid der forarbeid og etterarbeid har fokus på tilegnelse av kunnskap om døve og tunghørtes livsvilkår i det aktuelle landet som besøkes. Så lenge det ikke er mulighet for å reise til utlandet på grunn av covid-19, gjennomføres studietur i Norge med fokus på opplevelse samtidig som vi besøker døveforening for å tilegnelse av kunnskap om døve og historie i Norge. Studietur gjennomføre i mars 2022.

Det er variasjon på høst og vårtermin. Elevene får mulighet til å være med og bestemme hvilke fag som skal tilbys i valgfag.

Filosofi

Dette er for deg som liker filosofi, og deltar i spennende og åpne dialoggrupper over ulike eksistensielle og etiske perspektiver sammen med en filosof. Filosofihistorie vil også bli del av opplegget.

Friluftsliv

For deg som liker å være ute og lære om friluftsliv. Det kan være fjellturer, sykling, langrenn, offpist, bålbrenning, klatring, kart og kompass m.m.

Fysisk aktivitet og helse

Et tilbud til deg som liker å være i fysisk aktiv: skigåing, slalom, skøyter, ballspill, styrketrening, crossfit m.m. Du lærer også om kosthold, helse og mental helse.

Kunst og håndverk

Du lærer om forskjellige ting innen kunst og håndverk blant annet lappeteknikk med symaskin, strikking, trearbeid, glasskunst, gipskunst, tegning m.m.

Matlaging og baking

For deg som liker å lage mat og å bake, eller har lyst til å lære mer om å lage mat og å bake.